SAMSUN *ULAŞIM*

   SAMSUN *ULAŞIM*

   Ulaşım; Samsun kara ,deniz,hava ve demir yolları şeklinde her türlü ulaşım imkanını sunan ve Karadeniz Bölgesini iç ve batı Anadolu’ya bağlıyan önemli bir ulaşım merkezidir. İl sınırları içindeki Devlet Karayolları ;709 km’dir.Bunun 380 km’si devlet yolu 329 km’si il yoludur.Demiryolları ise 169 km’dir.Köy yollarının 903 km’si asfalt ,4651 km’si stabilize,2861 km’si tesviye ve 980 km’si ham yoldur.Son yıllarda ulaşım sektöründe yoğun bir çalışma başlatılmış olup aşağıdaki  projeler  gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
     Ulaşım durumu itibarı ile Karadeniz’in en şanslı ili olan Samsun Kara,Deniz,Hava, Demiryollarına sahiptir. Hava alanı bakımından büyük uçakların inişine müsait olmayan Samsun 1995 yılında temeli atılan Uluslararası hava alanının tamamlanması ile ulaşım konusunda çok önemli bir merkez haline gelmiştir.   Karayolları   Samsun kara, deniz, hava ve demiryolları şeklinde her türlü ulaşım olanağını sunan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir ulaşım merkezidir. İlimiz karayolu ile Samsun-Ankara, Samsun-Amasya-Tokat, Samsun-İstanbul, Samsun-Trabzon-Rize ile yurdun her yönüne dağılım imkanına sahiptir.   Köy yollarımızın 1.536,5 km.si asfalt yol, 4.365,5 km. stabilize yol, 2.733 km.si tesviye ve 227 km.si ham yoldur. İl sınırları içindeki Devlet Karayolları 775 km.dir. Bunun 392 km.si devlet yolu, 383 km.si il yoludur.

   Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü
     1.SAMSUN ÇEVRE YOLU   Uzunluğu (Km.)                     :12                                                                                                      Proje Bedeli (2002 B.F.)       :57,500 Trilyon TL.                                                                                      Başlama Bitiş Tarihi                :1993-2004                                                                                                 Müteahhit Firma                     :GÖKDELEN İNŞ.                                                                                                                                                                                                                                                      2000 YILI ÇALIŞMALARI: 2000 yılı ödeneği 594,600 Milyar TL.dir Bu ödenekle 0+000 - 0+850 km.leri arası Kürtün Kavşağı bitirilip sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır.3+130-3+900 km. ler arasında iksa duvarları yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2001 YILI ÇALIŞMALARI: 2001 yılı ödeneği 690 Milyar TL.dir bu ödenekle sağ ve sol şeritte toprak işleri, sanat yapıları,alt temel ve sathi kaplama çalışmaları yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                 2002 YILI ÇALIŞMALARI: 2002 yılı ödeneği 1,9 Trilyon TL.dir bu ödenekle sağ ve sol şeritte 2 km. yol alttemel seviyesinde sathi kaplamalı olarak bitirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                               Projede toplam 3 km. yol sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır. Ayrıca Kürtün Üstgeçit,                      Kürtün, Çatalarmut Üstgeçit ve Kıranköy Altgeçit köprüleri tamamlanmıştır.                                               Projede kümülatif olarak nakdi % 88, fiziki % 44 gerçekleşme sağlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                 İşin Tamamının Bitirilmesi İçin Gerekli Ödenek (2002 B.F.) 25 Trilyon Tl.Dir.                                              2. SAMSUN – BAFRA YOLU   Uzunluğu (Km.)                     :34,36                                                                                                          Proje Bedeli (2002 B.F.)       :525,975 Trilyon TL. (Samsun-Sinop Yolunun Tamamı İçin)                         Başlama Bitiş Tarihi                :1993-2005                                                                                                 Müteahhit Firma                     :AKYAPI                                                                                                                                                                                                                                                                     2000 YILI ÇALIŞMALARI: 2000 yılı ödeneği 19 Mayıs-Yakakent projesi ile ortak olarak 1,090 Trilyon TL.dir Bu ödenekle Kürtün köprüsü ile Üniversite kavşağı arasında 8 km.lik kesim binder seviyesinde tamamlanmıştır. Ayrıca Bafra Şehir Geçişindeki tretuvar işlerinin bir kısmı tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                      2001 YILI ÇALIŞMALARI: 2001 yılı ödeneği 19 Mayıs-Yakakent projesi ile ortak olarak 2,223 Trilyon TL.dir Bu ödenekle eksik kalan sanat yapıları tamamlanmış ve aşınma tabakası yapılmıştır. Ayrıca Dereköy köprüsünün sağ şeridi tamamlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                         2002 YILI ÇALIŞMALARI: 2002 yılı ödeneği 19 Mayıs-Yakaknet projesi ile ortak olarak 2,269 Trilyon TL.dir. Bu ödenekle sağ şeritte: 1 km. sanat yapıları, toprak işleri, alttemel,temel, binder ve 15 km. aşınma bitirilecektir. Sol şeritte: 2 km. sanat yapıları, 1 km. bitümlü temel, binder ve 15 km. aşınma bitirilecektir.                                                                                                                                                                  Projede toplam 2x15 km. yol binder seviyesinde tamamlanmıştır. Kümülatif olarak nakdi % 66, fiziki olarak % 51 gerçekleşme sağlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            İşin Tamamının Bitirilmesi İçin Gerekli Ödenek (2002 B.F.) 21 Trilyon TL.dir.                                            3. 19 MAYIS - ALAÇAM - YAKAKENT   Uzunluğu (Km.)                     :47,296 Proje Bedeli (2002 B.F.)       :525,975 Trilyon TL. (Samsun-Sinop Yolunun Tamamı İçin) Başlama Bitiş Tarihi                :1993-2005 Müteahhit Firma                     :AKYAPI                                                                                                                                                                  2000 YILI ÇALIŞMALARI:2000 yılı ödeneği Samsun-Bafra projesi ile ortak olarak 1,090 Trilyon TL.dir. Bu ödenekle Yakakent köprüsünde çalışma yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                   2001 YILI ÇALIŞMALARI:2001 yılında bu projede çalışma yapılmamış olup; ödeneği Samsun-Bafra projesinde harcanmıştır.                                                                                                                                                                         2002 YILI ÇALIŞMALARI:2002 Yılı ödeneği Samsun-Bafra projesi ile ortak olarak 2,269 Trilyon TL.dir. Bu projede 2002 yılı içerisinde Yakakent köprüsü tamamlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                              İşin Tamamının Bitirilmesi İçin Gerekli Ödenek (2002 B.F.) 51 Trilyon TL.dir.                                              4. SAMSUN – ÜNYE YOLU                                                                                                                               Uzunluğu (Km.)                     :82                                                                                                      Proje Bedeli (2002 B.F.)       :147 Trilyon TL.(İkmal İnşaatı İle Birlikte)                                                    Başlama Bitiş Tarihi                :1992-2004                                                                                                 Müteahhit Firma                     :TUBİN İNŞ.                                                                                                                                   2000 YILI ÇALIŞMALARI: 2000 yılı ödeneği 991 Milyar TL.dir. Bu ödeneğin bir kısmı 1999 yılından kalan işlere ödenmiş olup; kalan ödenekle 1 km.lik kesimin toprak işleri ve temeli yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                             2001 YILI ÇALIŞMALARI:2001 yılı ödeneği 763 Milyar TL.dir.Bu ödenekle Yeşilırmak köprüsünde çalışmalar yapılmıştır.                                                                                                                                                                   2002 YILI ÇALIŞMALARI:2002 yılı ödeneği 1,759 Trilyon TL.dir Bu ödenekle sağ ve sol şeritte: 1 km. aşınma seviyesinde bitirilecektir. Ayrıca Yeşilırmak köprüsü de tamamlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                        Projede bugüne kadar sağ ve sol şeritte 2x38,6 km. yol binder seviyesinde tamamlanarak trafiğe                 açılmıştır. Kümülatif olarak nakdi % 85, fiziki olarak % 75 gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projede                 % 30 fazlasıyla bitirilemeyecek 27 km.lik kesim Samsun-Ünye İkmal İnşaatı bünyesinde tamam-                 lanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  İşin Tamamının Bitirilmesi İçin Gerekli Ödenek (2002 B.F.) 28 Trilyon TL.dir.                                                      5. SAMSUN - ÜNYE İKMAL İNŞAATI   Uzunluğu (Km.)                     :27                                                                                                      Proje Bedeli (2002 B.F.)       :147 Trilyon TL.(İkmal İnşaatı İle Birlikte)                                                    Başlama Bitiş Tarihi                :1992-2004                                                                                                 Müteahhit Firma                     :TUBİN İNŞ.                                                                                                                                                                                                                                    2000 YILI ÇALIŞMALARI:Dış kredi ile ihale edilen bu projenin 2000 ve 2001 yılları ödeneği toplam 15 Milyon $dır. Bu          ödeneğin 4 Milyon $'ı 2000 yılında altyapı çalışmalarında harcanmıştır.                                                                                                                                                                                                                2001 YILI ÇALIŞMALARI:2001 yılında sağ şeritte km. binder seviyesinde, sol şeritte: 19 km binder seviyesinde bitirilmiş olup; yapılan bu verimli çalışmalar için 11 Milyon $ harcanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                  2002 YILI ÇALIŞMALARI:2002 yılı ödeneği 10 Milyon $'dır. Bu ödenekle sağ ve sol şeritte altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     İşin Tamamının Bitirilmesi İçin Gerekli Ödenek (2002 B.F.) 14 Milyon $'dır.                                                6. SAMSUN-KAVAK YOLU   Uzunluğu (Km.)                     :48,5                                                                                                   Proje Bedeli (2002 B.F.)       :669,432 Trilyon TL.(Samsun-Çorum Yolunun Tamamı İçin)                        Başlama Bitiş Tarihi                :1985-2005                                                                                                 Müteahhit Firma                     :DUYGU İNŞ.                                                                                                                                                                                                                                                             2000 YILI ÇALIŞMALARI:2000 yılı ödeneği 838 Milyar TL.dir. Bu ödenekle yolun sıcak karışım yapılmasına yönelik 3 km.lik kesiminde altyapı çalışmaları yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                           2001 YILI ÇALIŞMALARI: 2001 yılı ödeneği 726 Milyar TL.dir. Bu ödenekle 3 km.lik kesim sathi kaplamalı olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                           2002 YILI ÇALIŞMALARI: 2002 yılı ödeneği 1,998 Trilyon TL.dir. Bu ödenekle sol şeritte 1 km. sanat yapıları, toprak işleri,  alttemel ve sathi kaplama çalışmaları bitirilecek olup; sağ şeritte çalışma yapılmayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                      İşin Tamamının Bitirilmesi İçin Gerekli Ödenek (2002 B.F.) 112 Trilyon TL.dir.                                                                                                                                                                  7. SAMSUN-ÜNYE YOLUNDA TERME GRUBU KÖPRÜLERİ   Proje Bedeli (2002 B.F.)       :4,2 Trilyon TL.                                                                                            Başlama Bitiş Tarihi                :1997-2002                                                                                                 Müteahhit Firma                     :SNA İNŞ.                                                                                                                                                                                                                                                                   2000 YILI ÇALIŞMALARI:2000 yılı ödeneği 1 Trilyon TL.dir. Bu ödenekle Karaboğaz, Miliç I ve Miliç II köprüleri yıkılmış yerine yeni köprü çalışmalarına devam edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                 2001 YILI ÇALIŞMALARI:2001 yılı ödeneği 250 Milyar TL.dir. Bu ödenekle İstimlak sorunları nedeniyle Karaboğaz köprüsü hariç diğer köprüler tamamlanmıştır.                                                                                                 2002 YILI ÇALIŞMALARI: 2002 yılı ödeneği 200 Milyar TL.dir. Bu ödenekle Karaboğaz köprüsü yapımı tamamlanacaktır.                                                                                                                                                          Trafik   Samsun İlimizde Toplam tesçilli motorlu araç sayısı 1995 yılında 112,810 iken 1996 yılında %4.78 artarak 118,292 ye çıkmıştır. Yine ilimiz merkez ilçede toplam 9,057 kişi ehliyet almıştır. Ayrıca 1996 yılında 13,509 araç tescil ettirilmiştir

   Havayolu
     Mevcut Samsun Havaalanının gelişememesi nedeniyle, Samsun ve yöresinin hava ulaşımını karşılamak amacıyla yapımı planlanan Havaalanı 01.03.1994 tarihinde 55 Milyon ABD $ keşif bedeli üzerinden Alsim-Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.  + Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimine kredili olarak 32.3 Milyon Dolar bedelle Dış Kredili olarak ihale edilerek, 28.08.1996 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.   2 Milyon Yolcu/Yıl kapasiteli 12.000 m² Terminal Binası, diğer destek binaları ve tüm elektrik-elektronik sistemleri bulunmaktadır. İnşaatı tamamlanarak 09.02.1999 tarihinde işletmeye açılmış olan Havaalanı Uluslararası standartlarda ve günün 24 saati kesintisiz hizmet vermektedir.   Sözleşme 08.09.1995 tarihinde tescil edilen Samsun-Çarşamba havaalanı 32,300,271 USD bedelle tamamen dış kredili olarak Alarko-Akfen A.Ş.konsorsiyumuna ihale edilmiştir. Yer teslimi 28.08.1996 tarihinde yapılan havaalanı 28.08.1999 tarihinde bitirilecektir. Pist.Taksirut ve apronda kazı işleri tamamlanmış olup GAİ dolgusu ve sıkıştırma işlemi devam etmektedir.   Bu güne kadar 300 milyon m³ kazı ve 400 milyon m³ GAİ imalatı üst yapı tesislerinde bu güne kadar 65 milyon m³ kazı ve 75 milyon m³ dolgu işi yapılmıştır. Harcanan ödenek miktarı 7,360,000 USD, İnşaatın fiziki gerçekleşmesi %22.78, Nakdi %43.68 dir. Samsun ve çevresinin son yıllarda artan kargo taşımacılığı ihtiyacını karşılamak amacıyla master planda yer alan ancak anahtar teslimi işin kapsamında yer almayan kargo binası 3,000 m² kargo apronu inşaatlarının bu işin bünyesinde %30 kapsamında yaptırılması için çalışmalar devam etmektedir.        

   Denizyolu
     Samsun limanı ile deniz ulaşımı sağlanmakta, bu yolla yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır. Samsun Limanı 1.756 metre uzunluğunda olup, 2001 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 741.552 ton yükleme, 1.802.383 ton boşaltma olmak üzere 2.543.935 ton yükleme-boşaltma yapılmıştır. Samsun limanına 3480 yolcu gelmiş,2316 yolcu gitmiştir. Limandan 776.262 ton yükleme, 1.631.772 ton boşaltma yapılmıştır.   Limanın Özelleştirilmesi   Samsun Limanı 1.756 m. uzunluğunda, 246 gemi, 1.896.083 ton yükleme-boşaltma kapasitesiyle ülkemizin sayılı ithalat ve ihracat limanlarından biridir. Samsun Limanı yer hizmetleri TCDD Liman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu hizmet hem pahalı, hem de yavaş olduğu için tüccar ve sanayicilerce az talep görmektedir. Rekabet şartları da gözönüne alındığında ülke ve il ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için Samsun Limanının özelleştirilmesi zorunlu bulunmaktadır.   Demiryolu   Samsun Türkiye Demiryolu ağına Samsun-Sivas ve Samsun-Çarşamba Demiryolları ile bağlıdır. Liman ve Samsun Serbest Bölgesi İçerisinde Demiryolu ağı mevcuttur.   Samsun-Sivas ve Samsun-Çarşamba hatlarında tesis edilmiş olan demiryolunun Samsun sınırları dahilindeki uzunluğu 169 km.dir. Demiryollarında daha çok yük nakliyesi yapılmaktadır.