YAKIT SİSTEMİ

   YAKIT SİSTEMİ

   YAKIT SİSTEMİ
   Dizel motorlarda yanma odası ,sıkıştırma ,sıkışan ,sıcaklığı ve basıncı artan hava içine yakıtı basınçlı olarak püskürtmekle sağlan maktadır. Bunu sağlamak için de sağlam ve çok hassas olarak çalışan bir çok parçaların toplandığı bir sisteme gerek vardır ki ,buda dizel yakıt sistemidir.
   Dizel motorlarını, benzin motorlarından ayıran en farklı sistem yakıt sistemi olduğu burada gösterilecektir

   Yakıt sisteminin parçaları:
   -Yakıt sisteminin tanımı ve sistemdeki ana parçaları:
   dizel motorlarında motora gerekli olan yakıtı depolayan ,temizleyen ve silindire yeterli miktarda yakıt püskürten sisteme Yakıt sistemi denir.
   Yakıt sisteminin parçaları
    Yakıt deposu
    Besleme pompası
    Filtre veya filtreler
    Geri dönüş ve sızıntı boruları
    Enjektörler
    Yüksek basınç boruları
    Yakıt pompasıdır
   Dizel motorlarının yakıt sistemini şekilden takip ederek basit bir şekilde sistemin çalışmasını kısaca açıklayalım
   Besleme pompasını depodan emdiği yakıt,basınçlı bir şekilde filtreye gönderilir,bu basınç yaklaşık olarak 0,5 ila1,5 kg/cm arasındadır.Filtrede süzülen ve pisliklerden arınan yakıt,yakıt pompasına gelir.Yakıt pompası basıncı yükseltildiği ve miktarını ölçtüğü yakıtı yüksek basınç boruları ile enjektöre gönderilir. Enjektörler de bu basınçlı yakıtı yanma odasına püskürtürler. Enjektörden sızan ve pompanın gereksinimden fazla olan bir kısım yakıt geri dönüş ve sızıntı boruları ile depoya geri gönderilir.

    YAKIT DEPOSU
   Yakıt depoları ,motorun depoları günlük gereksinmesinden biraz fazla yakıtı temiz ve emniyetli bir şekilde depolayacak kapasitede çelik saçtan yapılır.Paslanmasını önlemek için kurşun-kalay alaşımıyla kaplanır
   Yakıt deposunda,yakıt doldurula bilmesi için bir kapak ve bu kapağın hemen altında süzgeç bulunur. Depodaki yakıt seviyesi, şamandıralı bir göstergeyle
   Kontrol edilir. Deponun dibinde su ve tortuların birikmesi için bir tortu çukuru ve boşaltma musluğu vardır. Ortalama beş yüz saatlik çalışmadan sonra bu musluk açılarak su ve tortu boşaltılır. Ayrıca depoda, depo dibinde ki su tortu ve pisliklerin sisteme gitmesini önlemek için dipten 3,5-5cm kadar yukarıda olan bir çıkış borusu ve birde geri dönüş borusu vardır.ağır taşıt depolarında , yakıtın çalkalanmasını önlemek için üzerinde delikler olan tampon plakalar (bölmeler )vardır.
   Depolama Şekilleri:
   Dizel motorlarında yakıtın depodan sisteme gönderilmesi iki şekilde olur. Bunlar;
   a)Yükseklik farkı ile
   b)Beslenme pompası
   a)Yükseklik farkı ile depolama:
   Bu tiplerde depo,motor seviyesinden yukarıya yerleştirilir ve yakıtın depodan sisteme gitmesi yükseklik farkı ile temin edilir.
   Daha çok sabit tesislerde, bazı traktörlerde ve küçük motorlarda bu sisteme rastlanmaktadır.
   b)besleme pompası ile depolama:
   genellikle hareketli araçlarda görülen bu sistemde depo, motordan daha düşük bir seviyededir.yakıt depodan besleme pompası ile emilir filtre yoluyla yakıt pompasına basınçlı olarak gönderilir. Ancak bu sistemlerde yakıt deposu
   ile besleme pompası arasında en fazla 2 metre yükseklik farkı olmalıdır. Bundan fazla fark olması durumunda boruda oluşacak yakıt buharları, yakıtın akışını engeller.
    ALÇAK BASINÇ BORULARI
   Yakıtın depodan alınıp,besleme pompası ve filtre yoluyla yakıt pompasına kadar temiz ve emniyetli bir şekilde taşınmasını temin eden borulardır.