SOLAS’A TABİ OLAN GEMİLERİN G.S.K. TARAFINDAN İNCELEME KOŞULLARI

   SOLAS’A TABİ OLAN GEMİLERİN G.S.K. TARAFINDAN İNCELEME KOŞULLARI

   SOLAS’A TABİ OLAN GEMİLERİN G.S.K. TARAFINDAN İNCELEME KOŞULLARI.....................1

   TALİMATLAR ...1
   COMMINICATION (HABERLEŞME)....................................................................................1
   GECECİ TALİMLERİ VE HAYAT KURTARMA EKİPMANLARI.....................................1-2
   YANGIN TAKIMLARI VE YANGIN İLE SAVAŞMA EKİPMANLARI.............................2
   HASAR VE YANGIN KONTROL PLANLARI......................................................................2-3
   EL KİTABI –TALİMATLAR...................................................................................................3-6
   YER ALTI-AMBAR...6
   ÇÖP KONTROLÜ...6


   -SÖRVEY VE BELGELENDİRME SİSTEMİNİN UYGULANMAYA BAŞLANMASI................... .6-7

   -GEMİDE BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER VE DÖKÜMANLAR..............................7

   TÜM GEMİLER...7
   KAPTAN,ZABİTLER VEYA TAYFALAR İÇİN BELGELER...............................................7
   ULUSLAR ARASI PETROL KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME BELGESİ..........................................7-8
   YAĞ KAYIT DEFTERİ...8
   GEMİ YAĞ-YAKIT KİRLİLİĞİ ACİL DURUM PLANI........................................................8


   -YOLCU GEMİLERİNDE BULUNDURULACAK ZORUNLU BELGELER......................................8

   YOLCU GEMİSİ EMNİYET BELGESİ...................................................................................8
   MUAFİYET BELGESİ...8
   ÖZEL TİCARET AMAÇLI YOLCU GEMİLERİ....................................................................8
   ÖZEL TİCARET AMAÇLI YOLCU GEMİLERİ MAHAL BELGESİ...................................8


   -YÜK GEMİLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU BELGELER.............................................9

   YÜK GEMİSİ İNŞA BELGESİ................................................................................................9
   YÜK GEMİSİ TEÇHİZAT EMNİYET BELGESİ...................................................................9
   YÜK GEMİSİ TELSİZ EMNİYET BELGESİ.. ......................................................................9
   MUAFİYET BELGESİ...9
   TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER İÇİN UYGUN DÖKÜMANLAR.........................9
   TEHLİKELİ YÜK MANİFESTO VEYA YÜK PLANI..........................................................9
   TAHIL TAŞIMACILIĞI İÇİN YETKİ BELGESİ...................................................................10
   PETROL KİRLENMESİ HASARINA KARŞI SİVİL SORUMLULUK................................10


   -KİMYASAL MADDE TAŞIMAYA UYGUN GEMİLERDE BULUNACAK BELGELER.............10

   DÖKME ZEHİRLİ SIVI TAŞIYICILAR İÇİN ULUSLAR ARASI KİRLİLİĞİ ÖNLEME BELGESİ (NLS BELGESİ)...10
   YÜK KAYIT DEFTERİ............................. .............................................................................10
   -KİMYASAL TANKERLERDE BULUNDURLULACAK BELGELER..............................................10

   TEHLİKELİ DÖKME KİMYASAL TAŞIYICILAR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ............10
   ULUSLAR ARASI TEHLİKELİ DÖKME KİMYASAL TAŞIYICILAR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ...11


   -GAZ TAŞIYICIGEMİLERDE BULUNDURULACAK BELGELER..................................................11

   DÖKME SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TAŞIYICILAR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ.............11
   ULUSLAR ARASI DÖKME SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TAŞIYICILAR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ........ ...11


   -ÖZEL AMAÇLI GEMİLER............. ...11

   ÖZEL AMAÇLI GEMİ EMNİYET BELGESİ.. .....................................................................11
   PLATFORM İKMAL GEMİLERİ İLAVE BELGESİ. ...........................................................11
   GÜRÜLTÜ SEVİYESİ SÖRVEY RAPORU...........................................................................12   -EKLER

   INSPECTION REPORTING FORM
   GÜVERTE RAPORU
   YÜK GEMİSİ İNŞA EMNİYET BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK 1974 ULUSLAR ARASI DENİZDE CAN EMNİYETİ SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE YAPILAN SÖRVEYE AİT RAPOR
   İNSAİYE RAPORU
   MAKİNE RAPORU


   SOLAS’A TABİ OLAN GEMİLERİN GSK TARAFINDAN İNCELENME KOŞULLARI

   TALİMATLAR

   1.Mürettebat talimat listesindeki görevlerinin ve personelleri garbi lokasyonlarda iya edeceklerinin farkındamıdır?

   2.Talimat listesi, köprü, motor odası ve mürettebat dinlen alanı da dahil olmak üzere gececide dikkat eden yerlerde asılı mı?

   3.Talimat listesinde değişik mürettebata verilen görevler gösteriliyor mu?

   4.Yangın söndürme ve hayat kurtarma ekipmanlarının kimler tarafından iyi durumda korunacağı ve acil durumlarda hazır durumda tutulacağı talimat listesinde belirtilmiş mi?

   5.Talimat listesinde belirtilen kişilerin rahatsızlanması durumunda yerlerine geçecek kişiler belirtilmiş mi?

   6.Talimat listesinin formatı onaylanmış mı?

   7.Makineci listesi güncelleştiriliyor mu ve mürettebat listesiyle uyum halinde mi?

   8.Solas bölümü II. Kısım B’ ye göre hayat kurtarma botları ile ilgili görevler için mürettebata görevler verildi mi?

   9.Her hayat kurtarma botu için sorumlu kişiler ve yedekleri listede belirtilmiş mi?

   10.Hayat kurtarma botlarını kullanma kuralları tatmin edici mi?


   COMMINICATION (HABERLEŞME)

   11.Kilit kişiler birbirleriyle haberleşmeye vakıf mı?

   12.Gemide kullanılan çalışma lisanları hangileridir.

   13.Kilit kişiler talimi ve kontrollerde birbirlerini anlayabiliyorlar mı?

   Gececi talimleri ve hayat kurtarma ekipmanları,

   14.Mürettebatı ana noktalarda çağırmak için doğru alarm kullanılıyor mu ve mürettebat bu alarm seslerinden haberdar mı?

   15.Talimler esnasında, hayat kurtarma tekneleri görevli personel tarafından doğru olarak kullanılıyor mu?

   16.Mürettebat talimlerde doğru olarak giyiniyor ve hayat kurtarma ceketlerini doğru kullanıyorlar mı?

   17.Her üç ayda bir en azından bir bot

   18.Mürettebat botların motorlarını doğru olarak kullanıyorlar mı?

   19.Mürettebat hayat kurtarma botlarını denize indirirken vinçleri doğru olarak kullanıyorlar mı?

   20.Talimler esnasında personel kendilerine verilen görevlere tanıdıklar mı?

   21.Botlardan sorumlu kişiler operasyon ve teçhizat konusunda bilgiye sahip mi?

   22.İki mürettebat, 5 dakikadan az bir süre içinde botu hazırlayıp, indirebiliyorlar mı?

   23.Mürettebatın talimlerdeki performansı gemiyi 30 dakika içinde boşaltabileceklerinin izlenimini veriyor mu?

   24.Hayat kurtarma botlarının yiyecek ve denize indirmeye ekipmanları yeterli mi?

   25.Işıklandırma, acil durumu haberleşme araçları kullanımı kılavuzları, merdiven ayarlanmaları tatmin edici mi?

   26.Hydrostatic araçlar vasıtasıyla botlar doğru şekilde çekilip, gemiye bağlanıyor mu?

   27.Life ceketlerinin sayısını ve istif düzeni (dalgıç giysileri, sıcaklık koruyucu kıyafetler ve gerekli olan malzemeler) ve duman sinyalleri, roketler, hayat şamandıraları sayısı, durumu ve son kullanma tarihleri uygun ve doğru mu?   3 KURUŞLUK İNSANA,
   5 KURUŞLUK DEĞER VERİRSEN,
   GÜN GELİR
   1 KURUŞA SATAR SENİ...