GEMİCİLİK TERİMLERİ

   GEMİCİLİK TERİMLERİ

   Karamusal
   Mooring Swivel
   Çifte demir atmış gemilerin demir zincirlerinin geminin değişik yönlere salması sonucu dolaşmaması için iki demir zinciri arasına yerleştirilen bir nevi fırdöndüdür..
   Karanfil
   Guy
   İki direk arasın birleştiren sabit bir halattır..matafora cundalarında çok kullanılır..
   Karantina
   Quarantine
   İçinde bulaşıcı hastalık çıkan gemilerin belirli bir mevkiye çekilerek sağlık gözetimi altında tutulmalarıdır..
   Karaya Oturmuş
   Aground Stranded
   Bir geminin karaya oturma eylemidir..
   Karina
   Bottom
   Bir geminin su içinde kalan kısmının dış yüzeyidir..
   Karıntı
   Eddy
   Akıntıların anafor sularına karışmasından oluşan girdaplardır
   Karşıla
   To Offset
   Dümen ortalanmış iken dönüş etkisi atalet nedeniyle devam ediyorsa gemiyi rotanın diğer tarafına kaçırmamak için verilen kumandadır...
   Kasa(halatta)
   Frap
   Halatların çımalarında çözülmeyecek şekilde dikişle yapılan bazen radansa kullanılan gözlerdir..
   Kasa Dikişi
   Eyesplice
   Bir halatın çımasına kasa yapmak için uygulanan dikiş şeklidir..
   Kasara
   Forecastle
   Gemilerin baş ve kıç taraflarında ana güverteler üzerindeki yarım güvertelerdir..
   Kavanca
   Shift
   Herhangi bir malzemenin yerini değiştirmektir..
   Kaveleta
   Messencer

   Kavele
   Marlin Spike
   Halatların dikiş işlerinde kullanılan havuç şeklinde demir veya ağaçtan yapılmış malzemelerdir..
   Kazık Bağı
   Clove Hitch
   Bir halatı bir göndere sıyırmayacak şekilde bağlamak için kullanılan bir bağdır...
   Kemere
   Beam
   Gemi omurgasına dik yönde posta uçlarını bağlayan ve güverte döşemelerinin bağlandığı potreller olup bağlantı yerleri köşebentler ile kuvvetlendirilir...
   Kemere Yönünde
   Abeam
   Bir geminin herhangi bir maddeyi rotasına dik bir yönde görmesi durumudur...   3 KURUŞLUK İNSANA,
   5 KURUŞLUK DEĞER VERİRSEN,
   GÜN GELİR
   1 KURUŞA SATAR SENİ...