ALDESTERON FAZLALIĞI.(HİPERALDESTORİZM, CONN SENDROMU)

   ALDESTERON FAZLALIĞI.(HİPERALDESTORİZM, CONN SENDROMU)

   ALDESTERON FAZLALIĞI.(HİPERALDESTORİZM, CONN SENDROMU)

   TEMEL BİLGİLER
   TANIMLAMA
   Böbreküstü bezinde(Sürrenal) üretilen bir hormon olan Aldosteron salgısının artması, Böbreklerde üretilen renin adı verilen maddenin düşüklüğü , Potasyum düşüklüğü , sistemik tansiyon yükselmesi ile karakterize olan nadir bir hastalıktır.

   NEDENLERİ
   • En sık görülen (% 60) neden tek taraflı böbrek üstü bezin tümörleri olup,Tek taraflı böbrek üstü bezinin çıkarılması ile tedavi sağlanır.
   • Sebebi bilinmeyen aldesteron fazlalığı (IHA).% 35 oranında görülür. Bu hastalar Cerrahi tedaviden fayda görmezler .Bazen hayat boyu devam eden ilaçla tedavi yapılması gerekebilir.

   Yaş:
   Genellikle 30 ve 60 yaş arasında görülür.

   Cinsiyet:
   kadınlarda erkeklere göre % 40 daha fazladır

   BELİRTİ VE BULGULAR
   • Hastaların çoğunda herhangi bir şikayet olmaz.
   • Potasyum düşüklüğüne bağlı kas güçsüzlüğü, kramplar,baş dönmesi,görme bozuklukları,baş ağrısı,bazen bulantı ve kusma,çarpıntı, çok su içme , çok idrara gitme olur.
   • Ayaklarda şişme ( Ödem)
   • Tansiyon yükselmesi
   • Kan şeker seviyelerinde yükselme
   • Ultrasonda böbrekde görülen basit kistler, Conn hastalarında daha fazla görülür.


   GÖRÜNTÜLEME
   •Böbreküstü bezinin bilgisayarlı Tomografisi ve MR 5 mm'lik kesitlerle taranarak tömörün varlığı gösterilmeye çalışılır.

   TEDAVİ

   GENEL ÖNLEMLER
   • Tek taralı böbreküstü bezinin selim tümörüne bağlı tablolarda tedavi kesinlikle cerrahidir.
   • Düşük sodyum diyeti verilir(Tuz kısıtlaması)
   • Hasta İdeal vücut ağırlığına indirilir.
   • Sigara yasaklanır.
   • Potasyum kısıtlanır.
   • Tansiyon düşürücü ajanlar kullanılır.

   KAYNAKLAR
   • Young, W.F., Jr Hogan M.J: Renin-independent hypermineraiocoicoidism Trends endorcrinol Metab., 5:97; 1994