Erkek Dis Genital Sistem Anomalileri

   Erkek Dis Genital Sistem Anomalileri

   Kein Titel

   Erkek Dış Genital Sistem Anomalileri


   Çocuğun dış genital sistem hastalıkları detaylı incelemeleri ve tedavisi yapılmadığı takdirde daha sonraki yaşamında psikolojik gelişimini ve cinsel hayatını, hatta çocuk sahibi olmasını bile etkileyebilir.

   Dış genital sistemin erkek yönünde farklılaşması tamamıyla testislere bağımlıdır. Testislerin gelişimi Y Kromozomu üzerindeki, bu organların gelişiminden sorumlu bir bölge tarafından düzenlenmektedir.

   Embriyolojik gelişimin 8. haftasına kadar, fetus seksüel olarak değişime uğramamıştır ve hem erkek genital kanalını (Wolf Kanalı) hem de kadın genital kanalını (Müller Kanalı) içermektedir. Testislerden salgılanan testosteron ve ''Müller kanalı gelişimini engelleyen hormon'' etkisiyle tüm genital sistem erkek yönünde farklılaşmakta ve bu evrelerin normal tamamlanması sonucunda genital sistemi normal olarak gelişmiş bir erkek çocuk dünyaya gelmektedir.

   Dişi fetusta ise testis olmadığından Müller kanalı gelişimini engelleyen hormon salgılanmamakta ve genital sistemin gelişimi dişi yönünde tamamlanmaktadır.

   Çocuğunuzun dış genital sistemiyle ile ilgili en ufak bir değişiklik gözlemlediğinizde bunu en kısa sürede ilk olarak çocuk hekiminizle paylaşın. Bu aşamadan sonra gerekli görüldüğü takdirde çocuk hekiminiz sizi daha detaylı bir inceleme ve tedavi için bu konu ile uğraşan üroloji uzmanı veya çocuk üroloğuna yönlendirecektir.


   Fimozis: Sünnet olmamış ya da sünnet sonrası fazla sünnet derisi bırakılan bir erkekte sünnet derisinin büzülerek darlık oluşturmasıdır. Gerçek fimozis çok ender olarak ortaya çıkar ve neden olan en önemli etken, lokal temizliğe dikkat edilmemesi sonucu tekrarlayan enfeksiyondur. Buna karşılık ikincil biçimde ortaya çıkan fimozis daha çok görülür. Bebeklerde penisin başı ile sünnet derisi doğuşta tam olarak ayrılmamıştır ve 18.aya kadar bu yapışıklık kısmi olarak devam eder. Bu dönemde zorlanarak bu derinin geriye çekilmeye çalışılması dokuda hasara neden olmakta ve bedenin bu hasarı iyileştirirken ürettiği doku, bebek büyüdükçe büzülerek daralmaktadır. Bu patoloji ikincil fimozis olarak da adlandırılmaktadır. Kızarıklık, şişlik ve akıntı gördüğünüzde,çocuğunuz işerken ağrı çekerse ve ateş gelişirse mutlaka üroloğa başvurmanız gerekmektedir. Tedavisi , cerrahi sünnettir.

                  

   Parafimozis: Sünnet derisinin çocuk veya ailesi tarafından geriye çekilmesi ve eski haline getirilmeden bu şekilde bırakılması sonucu gelişir. Çocuk oldukça rahatsızdır, sünnet derisi ödemli ve dar bir halka şeklinde penis başını sıkmaktadır, penisin hacmi artmış ve rengi kızarmış hatta morarmıştır. Tedavisi vakit geçirmeden üroloji uzmanı kontrolünde derinin tekrar eski pozisyonuna getirilmesi ve zaman geçirmeden cerrahi sünnetin uygulanmasıdır.

      

   Penis Palmatus(Kısılmış penis): Penis alt yüzünü örten cilt dokusunun gelişmemesi ile karakterize bir anomalidir. Penis torbalar içine gömük veya çekilmiş olarak gözlenir. Penis içerisindeki idrar yolu ve sertleşmeden sorumlu (erektil) dokular genellikle normaldir.


   Gizli ,Gömük Penis: Penisin prepubik yağlı cilt dokusu tarafından kapanarak gizlenmesi sonucu oluşabileceği gibi penisi vücuda asan bağ dokusunun kısalığı, yanlış sünnet ve travmalar sonucu da gelişebilir. Seçilmiş vakalarda çocuğun kilo vermesi ve cerrahi girişim ile düzelme sağlanır.
   Penil Torsiyon: Embriyolojik anomali genellikle cilt ve cilt altı dokusunun gelişim kusuruna bağlıdır.Penis genelde sola doğru dönmüştür. Üretral meatus (dış idrar deliği) yan pozisyondadır ve orta hat aşağıdan yukarı doğru bir eğim göstermektedir. Cerrahi müdahale gerekir.

   Penil Agenezi(Aphallia): Konjenital olarak penisin gelişmemesi durumudur. 30 milyonda 1 gözlenen çok nadir bir genital anomalidir. Genelde scrotum'un gelişimi normaldir. Bu hastaların %50'sinden fazla olarak beraberinde genitoüriner anomaliler izlenir. Gebelikte kontrol edilemeyen diabetik annelerde daha sık görüldüğü saptanmıştır.

   Mikropenis: Penis boyunun normal anatomik yapıda ancak çocuğun yaşına göre standartların altında olması durumudur. Endokrin hastalıklar, genetik anomalilere bağlı olabildiği gibi bazen sebebi bulunamaz.

   Makropenis: Çocuklarda testosteron üretimini artıran anomalilerde penis hızla büyür. Doğru yaklaşım altta yatan endokrinolojik problemin çözümüdür.

   Penil Duplikasyon: Çift penis oluşumudur. Genelde ağır Sindirim,Üriner ve Kas Sistem anomalileri ile beraber gözlenebilir.


   Penil Kurvatür: Penisin ereksiyonundan sorumlu iki kavernöz cisminin arasındaki asimetriye bağlı gözlenen konjenital anomalilidir. Penis S şeklinde kıvrım gösterir.


   Penoscrotal Transpozisyon: Torbaların penisin üzerinde, penisin ise torbaların olduğu yerde gelişmesi ile karakterize bir anomalidir.


   Scrotal Agenezi: Torbaların gelişmemesi durumudur. Çok nadir olarak gözlenir. Her iki testis penis tabanında cilt altında saptanır.

   Skrotal Hipoplazi: Kese cildi sıklıkla düzleşmiş ve yetersizdir. inmemiş testis veya testis yokluğu ile beraber olabilir.

   Scrotal Ektopi: Scrotal kesenin normalde bulunması gereken yer haricinde başka bir yerde görülmesi durumudur. Bacağın iç kısmında, kasık bölgesinde veya daha başka bir yerde yerleşim gösterebilir.

   Aksesuar scrotum: Boş bir kese olarak torbaya bağlı veya torbalar ile makat arasında herhangi bir yerde gözlenebilir.


   Hipospadias: İdrar deliğinin normal yeri olan penis ucunun haricinde , penisin altında herhangi bir yerde veya torbalar ya da torba ile makat arasında herhangi bir yerde açılmasıdır. Çocuğun ileriki yaşamında hem psikolojik hem seksüel yaşamını etkileyebileceği gibi çocuk sahibi olmasını da ağırlık derecesine göre engelleyebilir.


   Epispadias: İdrar deliğinin normal yeri olan penisin ucu haricinde , penisin üzerinde herhangi bir yerde açılmasıdır. Genelde bu anomaliye İskelet ve Kas Sistem anomalileri ile beraber mesane ön duvarı ve karın ön duvarı gelişim anomalileri de eşlik eder .(ekstrofi vesikal).


   Mesane Ekstrofisi: Mesane ön duvarı karın ön duvarı ile birlikte gelişmemiştir ve mesane karın üzerinde dışarıyla temas halindedir.

   Üretral Anomaliler: Penis içerisindeki idrar yolunun gelişimsel anomalileri olarak da niteleyebiliriz. Çıkış deliğinin dar olması, aşırı şekilde geniş olması ve idrar deliğinden dışarı sarkması gibi anomalileri olabilir.


   İnmemiş Testis: Testislerin normal yeri olan keseler haricinde iniş yolu üzerinde herhangi bir yerde duraklamasıdır.

   Sonuç :
   Yukarıda da belirtildiği üzere erkek çocukların genital sisteminin gerek anne-babalar ve gerekse çocuk hekimleri tarafından mutlaka izlenmeli ve muayene edilmelidir. Herhangi bir problemle karşılaşıldığında ve/veya şüphede kalınan bir konu olduğunda da aile kendi başına veya çocuk hekiminin yönlendirmesiyle bir üroloji uzmanına veya çocuk cerrahisi uzmanına müracaat etmelidir.

   Prof. Dr. Leon Saporta
   Üroloji Uzmanı