Çanakkale Savaşı’nı Kaybetseydik İSTANBUL’U YAKACAKTIK!

   Çanakkale Savaşı’nı Kaybetseydik İSTANBUL’U YAKACAKTIK!

   Birinci Dünya Savaşın da, Müttefikler Osmanlı Devleti’ni mağlup ederek İstanbul’u işgal etmek ve zor durumda olan Çarlık Rusya’sına yardım edebilmek için büyük bir donanmayla Çanakkale Boğazı’na saldırmıştı… İngiliz ve Fransız donanmalarının; Çanakkale Türk savunma hattına ilk zamanlarda verdirdiği zararlar, müttefik kuvvetlerde bu savaşın kısa bir süre içinde biteceği ve birkaç gün içinde İstanbul’un işgal edileceği kanaatı doğurmuştu. Bu anlamda propaganda türü haberler yaygınlaşmaya başlamıştı…

   İstanbul’un işgal edilmesi, Payitahtın esir olması ve Osmanlı Devleti’nin düşman tarafından yıkılması demekti…

   Bu olumsuz şartları ortadan kaldırabilmek için Osmanlı Hükümeti, birçok tedbir almıştır:

   1) Düşman kuvvetlerinin İstanbul’u işgal teşebbüsüne karşı; İstanbul’un içinde ve çevresinde savunma hattı kurulmuştur.
   2) Osmanlı Devleti’nin telgraf ile dersaadet telefon şirketi şebekesinde çalışan İngiliz ve Fransız uyruklu veya bu Devletlere yakın olan kişiler işten çıkarılacaktır.
   3) Devlet’in başkentliğini İstanbul’dan, Eskişehir veya Konya’ya nakletmek.
   4) Eskişehir ve Konya’da, Hanedan Ailesi, Meclis ve Resmi Daireler için binalar kiralanmıştır.
   5) Padişah ve hükümeti taşımak üzere Haydarpaşa garında iki tren hazırlanmıştı. Birinci tren Padişah ile hanedanına, ikinci tren kabine ve hükümet erkanına mahsustu. Padişah Sultan Reşat ile, Beylerbeyi Sarayında gözaltında yaşayan Sultan 2. Abdülhamit Konya’ya gideceklerdi.
   6) Hazine-i Hümayuna ait kıymetli eşyalar ve savaş masrafları için tahsis edilmiş olan “Bir milyon altın”, Konya’ya gönderilmiştir.
   7) Topkapı Sarayındaki “Mukaddes Emanetler” Konya’ya gönderilmiştir.
   8- Resmi evrak, arşiv ve değerli belgeler taşınmıştır.
   9) İstanbul işgal edilecek olursa, Polis tarafından Şehir benzinlerle yakılacaktı.
   10) Resmi dairelere ait binalar ile Ayasofya dahil tüm müzeler dinamitle havaya uçurulacaktı.
   11) Goeben zırhlısı, Karadeniz’e geçecekti.
   12) İstanbul’da yaşayan zengin aileler, Anadolu’ya taşınmıştı…

   Savaşın kaderini değiştiren kahraman:
   “MUSTAFA KEMAL”
   Balıkçı Damları Mevkii’nden geri çekilen Türk askerleri var. Bu askerler kahramanca cephaneleri bitene kadar direndiler. Binlerce düşman kuvveti askerine karşı direnen birkaç yüz tane Türk askeri… Sonra cephaneleri bitiyor. Bitince askerler kaçıyor…
   Bu sırada Mustafa Kemal bunlarla burun buruna geliyor. İşte, savaşın kaderinin değiştiği ilk an burasıdır. Mustafa Kemal soruyor: “Nereden geliyorsunuz.” Diyorlar ki “düşman geliyor.” Mustafa Kemal “Düşmandan kaçılmaz. Düşman nerede” diyor. Askerler 261 rakımlı tepeyi gösteriyorlar. Orası bir platodur. İşte Mustafa Kemal orada o ünlü sözünü söylüyor. “Düşmandan kaçılmaz cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak!” Süngü takıldığı zaman karşı taraf ne oldu diye bakıyor. Mustafa Kemal orada komutan olarak farkını ortaya koyuyor. “Yere yat!” emri veriyor. Bunu görünce karşı taraf da yere yatıyor. Mustafa Kemal hatıralarında der ki: “İşte kazandığımız an o andır.”
   O an, Savaşı kazandığımız andır… Aynı zamanda, İstanbul’un tarihi eserleri ile birlikte kurtulduğu andır…

   YILMAZ KARAHAN