Search Results

Search results 1-18 of 18.

 • User Avatar

  Tevbe

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Tevbe İnsan olarak herkes günah işleyebilir. Peygamberler hariç, hiç kimse masum değil, yani günah işlemekten korunmuş değildir. Peygamberimiz buyuruyor: "İnsanoğlunun hepsi günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı ise (işledikleri günaha pişman olup) tevbe edenlerdir." (İbn Mace, Zühd, 30) Görülüyor ki, Peygamberimiz, insanın hatasız olmayacağını bildiriyor, insan, bilerek olsun yanılarak olsun günah işleyebilir. Bu konuda ne kadar titiz davranırsa davransın hiç hatasız ve günahsız olamaz. …

 • User Avatar

  Farz Olan İbadetleri Terketmek

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Farz Olan İbadetleri Terketmek İnsanı yaratan ve ona sayısız nimetler veren Allah Teâlâ'nın kullan üzerinde bir hakkı vardır. Bu, ibadettir. Mü'minler Allah'ın bu hakkına riâyet ettikleri yani ibadet görevlerini yerine getirdikleri takdirde Allah katında değer kazanırlar, ibadet görevlerini yerine getirmeyenler ise bundan mahrum olurlar. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Ey Muhammed, de ki, ibadetiniz olmasa Rabbım size ne diye değer versin." (Furkan, 77) Elbette ibadet, insana Allah katında değer k…

 • User Avatar

  Kibir (Büyüklük Taslamak)

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Kibir (Büyüklük Taslamak) Büyük günahlardan birisi de kibirdir. Kişinin kendini beğenmesi ve başkalarına karşı böbürlenmesidir. Bu kötü huy, insanların birbirin sevmesine ve birbiriyle kaynaşmalarına engeldir. Kendini beğenen kimseyi Allah sevmediği gibi insanlar da sevmezler. Bunun içindir ki, Kur'an-ı Kerim'de alçak gönüllülük övülmüş, kibir yani kendini beğenme ve böbürlenme yerilmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Kibirlenip insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Alla…

 • User Avatar

  Hile Yapmak

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Hile Yapmak İslâmiyet, doğruluğa büyük önem verir. Her iş ve sözde doğru olmayı ahlâkın temeli ve bütün faziletlerin başı sayar. Dinimiz yalan konuşmayı haram kıldığı gibi, iş ve ticarette hile yapmayı, müslümanı aldatmayı da haram kılmış ve bunu büyük günahlardan saymıştır. Bir insanın müslüman kardeşini, onun saflığından yararlanarak aldatması, gerçekten çok kötü bir huy, çirkin bir davranıştır. Peygamberimiz bir defasında pazar yerinde bir tahıl yığınının yanından geçerken, elini bu yığının i…

 • User Avatar

  Alay Etmek

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Alay Etmek Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onun malına ve ırzına tecavüz etmez. Onu aldatmaz. Onunla alay etmez. Onu kıracak söz ve davranışlardan uzak durur. Kendisine yapılmasını istemediği bir işi ona da yapmaz. Onu sever, malını, şerefini ve namusunu korur. Müslüman kardeşi ile alay etmek, onu incitecek söz söylemek ve kötü ad takmak büyük günahlardandır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: "Ey iman edenler, bir topluluk bir başka topluluğu alaya almasın. Belki de onla…

 • User Avatar

  Sû-i Zan

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Sû-i Zan Büyük günahlardan birisi de sû-i zan'dır ki, bu da başkasını kötü sanmaktır. Zan, kesin bilgiye dayanmaz. Kesin bilgi olmadan bir kimse hakkında hüküm vermek, söz söylemek yanlış olur. Kur'an-ı Kerim'de: "İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme." (İsra, 36) İyice bilmediğimiz ve görmediğimiz şeyler hakkında konuşmamamız emrediliyor. Çünkü insanın duyduğu şeylerin çoğu yalan, bir kısmı da kin ve garazın ürünü olabilir. Bunu kesin bir bilgi gibi yaymak pişmanlık getirir. Bunun için Peygam…

 • User Avatar

  Koğuculuk

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Koğuculuk Dinimizin yasakladığı ve büyük günahlardan saydığı çirkin davranışlardan birisi de koğuculuktur. Koğuculuk, ara bozmak için birinden laf alıp diğerine götürmektir. Bu kötü huy mü'mine yakışmaz. Bu davranış insanları birbirine düşürür, kardeşi kardeşe düşman eder. Aileyi parçalar ve büyük fitnelere sebep olur. İbn Abbas (r.a.) diyor ki, Peygamberimiz iki mezarın yanından geçerken: - Bu mezarlarda yatanlar azap görüyorlar. Hem de (kendilerince) azap görmeleri büyük bir şey için değildir,…

 • User Avatar

  Gıybet (Çekiştirmek)

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Gıybet (Çekiştirmek) Gıybet, bir kimsenin müslüman kardeşini arkadan çekiştirmesidir, onda var olan bir eksikliği söyleyip onu ayıplamasıdır. Peygamberimiz bir gün arkadaşlarına: -Gıybet nedir, bilir misiniz? diye sordu. Onlar: -Allah ve peygamberi daha iyi bilir, dediler. Peygamberimiz: -Kardeşini gıyabında (arkasında) onun hoşlanmadığı bir şey ile anmandır, buyurdu. Dinleyenler: -Dediğim kardeşimde varsa ne buyurursunuz? diye sordular. Peygamberimiz: "Eğer dediğin ayıp kardeşinde varsa o zaman…

 • User Avatar

  Yalan ve Yalan Şahitliği

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Yalan ve Yalan Şahitliği Doğruluk, insanın en güzel sıfatlarındandır. Çünkü sözü ve üzü doğru olan kimseyi Allah Teâlâ sever. Doğruluk, Peygamberlerde bulunması gerekli sıfatlardan birisidir. Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerini, bu sıfata sahip olmaları ile övmüştür. Doğruluk, ahlâkın temeli ve bütün faziletlerin başıdır. Doğruluk ne kadar övülmeye değer bir fazilet ise, bunun karşıtı olan yalancılık da o kadar yerilen kötü bir huydur. Bu sebeblerdir ki, dinimiz yalan konuşmayı yasakla…

 • User Avatar

  Anne Babaya Asi Olmak

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Anne Babaya Asi Olmak Müslümanın iki önemli görevi vardır. Birisi, yalnız Allah'a ibadet etmek, diğeri de Allah'ın yaratıklarına şefkat ve merhamet göstermektir. Allah'ın yaratıklarından insana en yakın olan anne ve babadır. Çünkü onlar, insanın dünyaya gelmesine sebeptir. Sadece dünyaya gelmesine sebep değil, aynı zamanda onu büyüten, yetiştiren, terbiye eden ve eğiten insanlardır. Bu hizmetleri için bir karşılık beklemedikleri gibi bir ağırlık da duymamışlar, bu hizmetleri seve seve yapmışlard…

 • User Avatar

  Yetim Malı Yemek

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Yetim Malı Yemek İnsanlar, zenginlik ve fakirlik yönünden eşit değildir. Bir kısmının malî durumu iyi iken bir kısmı da fakirdir. Anne ve babası ile aile yuvasında huzur içinde büyüyen çocuklar olduğu gibi, öksüz kalmış ve yuvası dağılmış ve yıkılmış çocuklar da vardır. Sonuç olarak insanların sosyal durumları aynı değildir. Bunun için dinimiz, durumu her yönü ile iyi olanların yoksulları ve öksüzleri görüp gözetmelerini öğütlemiştir. Kendi çocuklarımız gibi öksüzler de bize Allah'ın emanetidir.…

 • User Avatar

  Sihir Yapmak

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Sihir Yapmak Büyük günahlardan birisi de sihir yapmaktır. Sihir, sebebi gizli olan şeye denir ki gözbağcılık ve hilekârlık şeklinde cereyan eder. Biz buna "Büyü" ve "Efsun" diyoruz. Çok eskidenberi sihir hemen her toplulukta yapılagelmiştir. Sihrin değişik yollan ve pek çok çeşitleri vardır. Sihir daha çok ruhlar üzerinde etkili olur. Düşünceleri karıştırır, gönülleri çeler, ahlâkı perişan eder. Karı ile kocanın arasını ayırır, aile yuvasını yıkar. İnsanları birbirine düşürür, toplumun huzurunu …

 • User Avatar

  Savaştan Kaçmak

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Savaştan Kaçmak Dinimizin bize yüklediği bir takım görevler vardır. Vatanı korumak ve gerektiğinde bu uğurda savaşarak ölmek, bu görevlerden birisi ve önemlisidir. Çünkü din, namus ve bağımsızlık gibi kutsal değerler, ancak vatan sayesinde korunabilir. Bunun içindir ki inanan insanlar olarak vatanımız için katlanamayacağımız hiç bir fedakârlık yoktur. Vatan savunması için askerlik yapmak, millî olduğu kadar da dinî bir görevdir. Çünkü vatan savunması aynı zamanda dinin savunması demektir. "Dinim…

 • User Avatar

  Namuslu Kadınlara İftira Etmek

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Namuslu Kadınlara İftira Etmek İftira etmek de büyük günahlardandır. İftira: Bir kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı demek, söylemediği bir sözü söyledi diyerek ona kara çalmaktır. İftira, toplumu rahatsız eden sosyal bir hastalıktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: "Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36) Bu âyet-i kerime, iyi bilmediğimiz herhangi bir konuda bir şey söylemenin doğru olmadığını, bunu…

 • User Avatar

  Şirk

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Şirk Büyük günahların en büyüğü şirktir. Şirk, Allah'a ortak koşmak, Allah'tan başka ilâh olduğuna inanmak. Daha açık bir ifade ile Allah'ın ortağı olduğunu kabul etmektir, bu anlamdaki şirk, sadece büyük günah değil, aynı zamanda küfürdür. Yani Allah'ın ortağı olduğuna inanan kimse mü'min değildir. Peygamberimiz zamanındaki müşrikler, Allah'a inanıyorlardı. Ancak Allah'a ortak koştuktarı için mü'min sayılmıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "İlahınız bir tek ilahtır. O'ndan başka …

 • User Avatar

  Yapılması Günah Olan Şeyler

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  Yapılması Günah Olan Şeyler Günah, dinde suç sayılan, Allah'ın emirlerine aykırı söz ve davranışlar demektir. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi -mesela hırsızlık yapmak günah olduğu gibi, emrettiği bir şeyi yapmamak da -mesela namaz kılmamakta- aynı şekilde günahtır. Günahların hepsi eşit değildir. Bir yabancı kadının ırzına geçmek günah olduğu gibi sözle, elle sarkıntılık etmek de günahtır. Ama bunlar aynı seviyede değildir. Bunun için günahlar, büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır. İnanmı…

 • User Avatar

  Fasil

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  FASIL Osman bin Affan (R.A.) derki, Resülüllahdan (S.A.S) duydum: Bir gecenin evvelinde “Bismillahillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil’ardı velâ fissemâi ve hüvessemî’ul alim” üç kere okursa, sabaha kadar âni bir belâ gelmez buyurdu. Ebû Yûsuf Horasâniî, Ebû Saîd bin Ebû Revâha’dan anlatır. Bir gece Mekke sahrâlarından birinde yolumu şaşırıp eshap ve arkadaşlarından ayrılarak başka yerlere saptım. şaşırmıştım. Kulağıma gizli bir ses geldi. Korktum, arkasından Kur’ân-ı Kerîm okuyan birini duydum…

 • User Avatar

  La İlahe İllallah 'in Manasi

  fikri - - DiNi KONULAR

  Post

  "LA İLAHE İLLALLAH" 'IN MANASI: Allah'tan başka ibadet edilen şeyleri reddedip ibadeti sadece Allah'a yapmaktır. Yani; ibadet edilen sahte ilahları reddederek ibadetleri sadece Allah'a yapmak ve sahte ilahlara tapanları reddedip onlardan uzak durmaktır. Ayrıca yalnız Allah'a ibadet edenleri sevip sadece onlarla dost olup onlarla beraber olmaktır. Muhammedun Rasulullah ise Allah'a Rasulullah'ın gösterdiği şekilde ibadet etmek demektir. İkincisi: Yaşantısını bu kelimenin manasına uygun düşecek şek…