Search Results

Search results 1-20 of 401.

 • User Avatar

  TÜRK DİLİNİN TARİHİ DÖNEMLERİ VE GELİŞMESİ Bir dilin konuşma dili ve yazı dili olmak üzere iki yönü vardır. Özel bir çalışmayla günlük dile ait konuşma metinleri tespit edilmediği sürece konuşma dilinin tarihî gelişimi, inceleme alanı dışında kalır. Ancak günümüzün teknik imkânlarıyla video kasetlerine, ses bantlarına, CD, VCD ve DVD’lere kaydedilen konuşmalar, ileri bir tarihte konuşma diliyle ilgili çalışmalara malzeme oluşturabilir. Yazı dilinin tarihî gelişimi ise, ancak o dile ait yazılı me…

 • User Avatar

  TÜRKÜ KAVRAMI Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen "Türkü" nün "Türkî" sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, "Türk" kelimesine Arapça "î" ilgi ekinin getirilmesiyle vücut bulmuştur. "Türk'e has" anlamına gelen bu söz halk ağzında "Türkü" şekline dönüşmüştür. Türkü sözü muhtelif Türk boylarında farklı kelimelerle isimlendirilirler. Türküyü Azeri Türkleri mahnı, Başkurtlar halk yırı, Kazaklar türki, türik halık äni, Kırgızlar eldik ır, türkü, Kumuklar yır, Özbekler tü…

 • User Avatar

  GÜZEL SÖZLER • HİÇ BİR GEMİ, BİZİ BİR KİTAP KADAR UZAKLARA GÖTÜREMEZ • KİTAPSIZ YAŞAMAK, KÖR , SAĞIR, DİLSİZ YAŞAMAKTIR. • KİTAPSIZ BÜYÜYEN ÇOCUK, SUSUZ AĞACA BENZER . • BİR VÜCUT İÇİN EGZERSİZ NE İSE, ZİHİN İÇİNDE OKUMAK ODUR. • İNSANLAR ÖLÜR, KİTAPLAR ÖLMEZ. • KİTAPLAR HİÇ ALDATMAYAN DOSTLARDIR. • HİÇ BİR EĞLENCE OKUMAK KADAR UCUZ, HİR BİR ZEVK DE OKUMAK KADAR KALICI OLAMAZ. • KİTAP AKIL ÖĞRETEN BİR DOSTTUR. • BİR İNSANIN DEĞERİ , OKUDUĞU KİTAPLARLA BELLİ OLUR. • KİTAP AKLIN İLACIDIR. • KİTAP …

 • User Avatar

  KIZ KULESİ

  *NiSaN* - - Coğrafya Ödev

  Post

  KIZ KULESİ İstanbul'un sembolü olan Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısm ında, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır. Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar ’ da Bizans devrinden kalan tek eserdir. M.Ö. 2475 y ıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz ’ in Marmara ile kucaklaştığı yerde minicik bir ada üzerinde kurulmuştur. Bazı Avrupal ı tarihçi…

 • User Avatar

  çanakkale cephesi

  *NiSaN* - - Tarih Ödev

  Post

  Çanakkale Cephesi’nin deniz harekatı (Boğaz’ın zorlanması), kuşkusuz sıradan bir askeri harekat, ya da muharebe olayı değildir. Boğazlar, konumu ve tarihi önemi itibariyle, İstanbul Karadeniz kapısı, Çanakkale de Ege Denizi kapısı olarak, geçmişte taşıdıkları ve çağımızda taşımakta oldukları stratejik önem ve değer açısından daima birlikte mütalaa edilmiş ve edilmektedir. Her iki boğaz, klasik ve dar çerçevede sadece Akdeniz’i Karadeniz’e, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan su geçitleri ya da köprüler d…

 • User Avatar

  98f58152bf3e2e80.jpg Gel Gör Beni... Ben yürürem yane yane Aşk boyadı beni beni kane Ne akılem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Redeemer_by_spiritsighs.jpg Gah eserim yeller gibi Gah tozarım yollar gibi Gah coşarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi The_untitled_scenes_LXXXVIII_by_Funerium.jpg Ben Yunus-i bi-çareyim Dost elinden avareyim Baştan aşağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Precious_Rose_by_Louisolah.jpg

 • User Avatar

  AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TURİST HAKLARI VE ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DEKi UYGULAMALAR GİRİŞ Birliği, 15 üye devletten oluşan ve bünyesinde yaklaşık 370milyon tüketiciyi barındıran büyük bir iç pazardir. AB ülkeleri içinde sınırların kaldırılması ile sağlanan mal ve hizmet sektöründeki büyüme, tüketicilere farklı fiyatlarla, çeşitli ürün ve hizmet seçeneklerini sunmutur. Bu durum beraberinde tüketici sorunlarını getirmiştir. Üye ülkelerin tüketicinin korunması ile ilgili, farklı yasal düzenlemeleri olm…

 • User Avatar

  Bursa ve Turizm

  *NiSaN* - - Turizm Ödev

  Post

  Turizm potansiyeli açısından İstanbul'dan sonra en önemli merkezlerden olan Bursa, tarihi eserlerinin zenginliği ile gözleri kamaştırmaktadır. Bursa ve İznik erken Hıristiyanlık ve Osmanlı döneminin eşsiz eserleri ile süslüdür. Türkiye'nin kış turizmi merkezi olan Uludağ Kayak Merkezi Bursa'ya 40 dakika uzaklıktadır ve kış turizminin bütün olanaklarına sahiptir. Marmara Denizi kıyıları uzun yıllardan beri bütün Türkiye'nin tercih ettiği tatil yöreleridir. Uludağ Milli Parkı günübirlik turizm, ka…

 • User Avatar

  turizmin sürekli ve kesintisiz artışı, gelişen birçok ülkenin devamlı büyüyen bu endüstriye ilgi duymasına neden olmuştur. Türkiye gibi gelişen bir ülkenin pazar payı almak üzere uluslararası turizm endüstrisine ilgi duymasının nedenleri ise kısaca şöyle belirtilebilir (Manisalı- Yarcan,1987:9): • Turizm talebi her geçen gün hızla artmaktadır. • Turizm döviz darboğazı sorunlarına çözüm getirebilmektedir. • Turizm endüstrisinin gelişme maliyetleri düşük olabilmektedir. • Turizm ekonomik kısıtlama…

 • User Avatar

  Materyalizm::.

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  Materyalizm Türkçe’si Materyalizm, İngilizce'si materialism, Fransızca'sı materialisme, Almanca'sı materialismus olan bu kelimenin dilimizdeki karşılığı maddeciliktir. Bu görüşü benimseyene maddeci veya materyalist denir. Materyalizm, varlık veya gerçeklik hakkında bir görüştür. Bu görüşe göre varolan veya gerçek olan sadece maddedir. Madde evrenin asli veya temel kurucu unsurudur. Sadece duyumlarla algılanabilen varlıklar, süreçler veya muhtevalar vardır ve gerçektirler. Evren; zeka, gaye ve ni…

 • User Avatar

  Doğa Felsefesi

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  Doğa Felsefesi Doğa Topluluğu olarak bu sunuşumuzla "Doğa Felsefesi" başlığı altında ilk insandan günümüze kadar insanların doğaya bakış açılarını inceleyeceğiz. İnsanların doğaya bakış açıları, çevre şartlarına, geçirdikleri aşamalara, bilgi seviyelerine, sahip oldukları teknolojiye ve toplumsal yapının egemen görüşlerine göre degiştiğinden ilk insandan günümüze kadar geçen süreci tarihsel, toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler yönünden inceleyeceğiz. Böylece insanların doğayı nasıl algı…

 • User Avatar

  Kuşkuculuk::.

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  En genel anlamda herhangi bir şeyden duyulan belirgin kuşku; kuşkulanma tutumu. Eski Yunanca'da "gözlemek", "incelemek" anl¤¤¤¤¤ gelen skeptesheia sözcüğünden türetilmiş felsefe terimi. Yerleşik Felsefe dilinde, kesin bir tutum almamayı, enson bir yargıya varmamayı ilke edinmiş; bütün değerlerden, inançlardan, bilgi savlarından ilkece kuşku duymanın doğruluğunu savunan felsefe anlayışı. Kuşkuculuk, düşünülebilecek hiçbir konuda kesin bilgi diye bir şeyin olmadığını, olsa bile insanın eldeki veri…

 • User Avatar

  Empirizm

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  Doğru ve genel geçer bilginin duyumlar yoluyla oluşan deneylerle kazanılabileceğini öne süren felsefe görüşüdür. Empirist anlayışa göre insan zihninde doğuştan getirilen hiçbir bilgi yoktur. İnsan zihni, bu nedenle boş bir levha gibidir. Empirist görüş, 17. ve 18. yüzyıllarda sistemli bir düşünce olarak felsefe tarihinde yerini almıştır. Empirizmi geliştirerek sistemli bir felsefe görüşü haline getiren önemli düşünürler John Locke, Davit Hume, Condillac, Herbert Spencer'dir. JOHN LOCKE (1632-170…

 • User Avatar

  İnsan açık kapılardan iyi geçmek isterse eğer, bu kapıların çerçevelerinin sağlam olmasına dikkat etmek zorundadır: Yaşlı profesörün yaşamına hep rehber edinmiş olduğu bu temel ilke, sadece gerçeklik duygusunun bir gereğidir. Ama eğer gerçeklik duygusu diye bir şey varsa -ki böyle bir duygunun varolma gerekçesinden kimse kuşku duymayacaktır-, o zaman olasılık duygusu diye adlandırılabilecek bir şeyin de varolması gerekir. Bu duyguya sahip olan örneğin şöyle demez: Burada şu veya bu oldu, olacak,…

 • User Avatar

  İletişim Felsefesi

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  İletişim Felsefesi En genel anlamda iletişimin doğasını, özünü, amaçlarını, kapsamını ve içeriğini araştıran; ideal bir iletişim ortamı için gerekli olan koşulların neler olduğunu ortaya koyan; iletişim sürecinde kullanılan yöntemleri irdeleyen felsefe dalı. İletişim Felsefesi, iletişim araştırmalarında elde bir olarak görülen kuramsal, çözümleyici ve siyasal yaklaşımların doğasını irdeler. İletişim felsefecilerinin yanıt aradığı sorular arasında dilin doğası, deneyimin öznelliği, yorumların bil…

 • User Avatar

  Felsefenin Önemine Dair

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  Felsefenin Önemine Dair Görüldüğü gibi doğru bir felsefeye sahip olmak, insana-özgü bir hayat sürdürmenin önşartıdır. Ama, bugün, bir çok insan; felsefeyi, bazı eksantrik insanların bir hobisi olarak görür.Bunun en önemli sebebi, felsefe adı altında ortada gezen çoğu fikriyatın irrasyonel olması olgusudur. İrrasyonel filozoflar, felsefeyi öylesine anlamsız bir hale sokmuşlar; ve çeşitli irrasyonel ekollerden ibaret olan modern felsefe, rasyonel felsefe önünde öylesine kalın bir sis perdesi yarat…

 • User Avatar

  Doğru Ve Yanlış Felsefeler..

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  Doğru Ve Yanlış Felsefeler.. Yanlış felsefeler:insanın kendisi için var olma hakkının olmadığını, diğer insanlara hizmet etmenin kendi varlığının tek gerekçesi olduğunu ve kendini feda etmenin insanın en yüksek ahlaki görev, erdem ve değer olduğunu iddia ederler. Bu iddianın nezaket, iyi niyet ve başkalarının haklarına saygı duyma ile ilgisi yoktur. Akıl dışı ahlakın temel mantığı: Kendini kurban etme, kendini reddetme, kendini yalanlama, kendini mahvetme anlamına gelen BEN'i kötülük standartı, …

 • User Avatar

  İhtiyacımız oLan Felsefe

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  Akıl, algılanan verilerin kavramlar halinde bütünleştirilmesi yoluyla çalışır.İnsan aklının örgütleyicisi olan felsefe, akılcı bir varlık için vazgeçilemez bir gereksinimdir. Bu anlamda felsefe; bilimin temeli, insanın sahip olduğu bilgiyi entegre eden unsur, bilinçaltının programlayıcısı ve kendi değerlerinin seçicisidir. Felsefeyi akılla, yani insanın idrak gücü ile karşı karşıya, batıl inançların özür dileyicisi veya koruyucusu haline getirmek, insan olmaya karşı öylesine büyük bir suçtur ki,…

 • User Avatar

  Felsefe Tarihi

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  İLKÇAĞ FELSEFESİ M.Ö. 7. yüzyılın sonundan başlayıp, M. S. 2. yüzyıla dek süren dönemin felsefesidir. ilkçağ felsefesi, mitolojiden ya da çoktanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancıyla başlamıştır. En seçkin temsilcileri arasında Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi büyük filozofların bulunduğu ilkçağ felsefesinde, bilimle felsefe hep bir arada olmuş, başlangıçta doğa felsefesi ön plandayken, sonlara doğru pratik felsefe ağırlık kazanmıştır. GENE…

 • User Avatar

  Bilim Felsefesi

  *NiSaN* - - Felsefe Ödev

  Post

  Bilim Felsefesi İlkçağ davarolan tek sistematik bilim fizik'ti. Ortaçağ'da bir bilimin sınırları, aristo'nun o konudaki söydedikleri ile özdeşti. Yeni çağ'daki mantıksal devrimler bilime de etki etti ve modern bilimin tabanı atılmaya başladı. Günümüz bilimi ise artık her mantıksal alanda kendini göstermekte. daha doğrusu bilimden başka bir mantıksal alanın kalmayışına ramak kaldı. Peki felsefe? İlkçağdan beri kan kaybetmeye devam ediyor. Son yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olan L. WITTGEI…