You are not logged in.

Üyelik Açıldı !...Üyelik Açıldı !...Üyelik Açıldı !...Üyelik Açıldı !...

Dear visitor, welcome to ONUR BOARD. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

ASiMELEK

.:: BOARD CHEF ::.

  • "ASiMELEK" started this thread

Posts: 84,065

Level: 72 [?]

Experience: 275,199,343

Next Level: 305,690,101

Danksagungen: 60079

  • Send private message

Skorpion

1

Wednesday, October 17th 2012, 10:39am

Onurlu Olmak

Onurlu Olmak


1. Koşulsuz ve sınırsız onurlu olacaksın.

2. Düşüncede, niyette, sözde ve davranışta onurlu olacaksın.

3. Onurlu olmak bilgili, faziletli ve erdemli insanların işidir.

4. Onursuz olmak da bilgisiz, cahil, faziletsiz ve erdemsiz insanların işidir.

5. Asla ve asla sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına yapmayacaksın ve hiçbir şekilde kendine reva görmediğini hiç kimseye ve hiçbir şeye reva görüp yapmayacaksın ve onurlu davranacaksın.

6. Sana hakaret edilmesini istemiyorsan sen de hiç kimseye hiçbir şekilde hakaret etmeyeceksin.

7. Sana zarar verilmesini istemiyorsan sen de hiç kimseye hiçbir şekilde zarar vermeyeceksin.

8. Senin namusuna, malına, canına, ırzına zarar verilmesini istemiyorsan sen de hiç kimsenin hiçbir şekilde namusuna, malına, canına, ırzına dil uzatmayıp zarar vermeyeceksin.

9. Sana yalan söylenilmesini istemiyorsan sen de hiç kimseye hiçbir şekilde asla ve asla yalan söylemeyeceksin.

10. Seninle alay edilmesini istemiyorsan sen de asla ve asla hiç kimseyle hiçbir şekilde alay etmeyeceksin.

11. Sana ait olan bir şeyin çalınmasını veya izinsiz kullanılmasını istemiyorsan sen de asla ve asla hiçbir şekilde hiç kimsenin bir şeyini çalmayacaksın veya izinsiz kullanmayacaksın.

12. Sana karşı kin güdülmesini istemiyorsan sen de asla ve asla hiç kimseye karşı hiçbir şekilde kin gütmeyeceksin.

13. Senin ailende ve akrabalarından kimsenin öldürülmesini istemiyorsan sen de asla hiç kimsenin ailesinden ve akrabalarından birini öldürmeyeceksin.

14. Senin ailenden ve akrabalarından birine laf atılmasını veya kötü niyetle yaklaşılmasını istemiyorsan sen de asla ve asla hiçbir şekilde hiç kimsenin ailesinden ve akrabalarından birine laf atmayacak ve kötü niyetle yaklaşmayacaksın.

15. Sana karşı kimsenin gurur, kibir ve gösterişte bulunmasını istemiyorsan sen de asla ve asla hiç kimseye karşı hiçbir şekilde gurur, kibir ve gösterişte bulunmayacaksın.

16. Seni kimsenin küçümsemesini, horlamasını, dışlamasını ve aşağılamasını istemiyorsan sen de asla ve asla hiçbir şekilde hiç kimseyi küçümseme, horlama, dışlama ve aşağılama.

17. Seni kimsenin dininden, dilinden, inancından, görüşünden, renginden ve ırkından dolayı hor görüp dışlamasını istemiyorsan sen de asla ve asla hiçbir şekilde hiç kimseyi dininden, dilinden, renginden ve ırkından dolayı hor görüp dışlamayacaksın.

18. Sana karşı kimsenin kötü niyet beslemesini istemiyorsan sen de asla ve asla hiçbir şekilde hiç kimseye karşı kötü niyetli olma ve kötü niyet taşıyıp besleme.

19. Kısacası sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi ve davranışı sen de hiçbir şekilde hiç kimseye ve hiçbir şeye karşı yapma ve davranma.

20. Hatta ve hatta sen hiç kimseye karşı kötü hiçbir şey yapmayıp ve kötü hiçbir niyet taşımadığın halde sana karşı kötülük yapanlara ve kötü niyet taşıyanlara da asla ve asla düşüncenle, niyetinle, sözünle ve davranışınla hiçbir şekilde karşılık vermeyip onurlu davranacaksın.

21. Çünkü bileceksin ki; kötülük kötülükle düzeltilemez, kan kanla temizlenemez ve cehalet ve bilgisizlik de cehalet ve bilgisizce bir karşılıkla giderilemez. Onun için; affeden büyük ve onurlu olur.

22. Onurlu insan yanlışa yanlışla, kötülüğe kötülükle, bilgisizliğe bilgisizlikle, cehalete cehaletle karşılık vermeyip aynı duruma düşmez.

23. Eğer sen başkasının karısıyla, kızıyla, kardeşiyle, annesiyle ya da kocasıyla, oğluyla, babasıyla yatarsan başkası da senin karınla, kızınla, kardeşinle, annenle veya kocanla, oğlunla, babanla yatarsa kızmayacaksın ve sesini çıkarmayacaksın.

24. Çünkü kendi yaptığını başkasına çok görmeyeceksin ve durumu kabullenip haksızlık edip kızmayacaksın veya ben yaptım sen yapmasaydın, demeyeceksin.

25. Çünkü onursuz biri, başka bir onursuza sen onursuzsun, deyip iki yüzlülük yapamaz; öyle yaparsa daha çok mahkum olur.

26. Başkasının karısına, kızına, kardeşine, annesine laf atıp kötü niyetle yaklaşırsan, başkası da senin karına, kızına, kardeşine, annene laf atıp kötü niyetle yaklaşırsa kızmayacaksın; buna hakkın yok.

27. Çünkü, sen de aynı şeyi yapmışsın ve asla sesini çıkarmayacaksın; bundan ders çıkarıp kimseye bir daha yanlış yapmamaya çalışacaksın.

28. Herkesin ailesini ve her şeyini kendi ailen ve her şeyin gibi görüp sevip koruyacaksın.

29. Onurlu insan kendisine yapılmasını istemediği hiçbir şeyi hiç kimseye ve düşmanına dahi yapmaz.

30. Onurlu insan kimseye hakaret etmez; bilir ki hakaret ettiğinde karşısındaki de ona hakaret eder ve onursuzluk yaparak başkasının da onursuzluğuna sebep olmuş olur.

31. Onurlu insan kendisine yapılan her türlü yanlışı ve kötülüğü affeder ve kötülüğün büyümesine vesile olmaz.

32. Onurlu insan kimsenin eşine, evladına, annesine, malına, mülküne göz dikmez bilir ki kendisi yaparsa başkası da ona yaptığında sesini çıkarmaya hakkı olmaz.

33. Çünkü kendisi de aynı şeyi yapmıştır.

34. Onurlu insan eşini aldatmaz; bilir ki eşini aldatırsa eşi de onu aldattığında eşine bir şey demeye hakkı olmaz. Onun için kendisi de yapmaz.

35. Onurlu insan hırsızlık yapmaz; bilir ki o çalarsa başkası da onun malını çaldığında niye çaldın demeye hakkı olmaz; çünkü o da aynı şeyi yapmıştır.

36. Onurlu insan yalan söylemez; bilir ki o söylerse başkaları da ona yalan söylediğinde bir şey demeye hakkı olmaz; çünkü o da aynı şeyi yapmıştır.

37. Onurlu insan iftira etmez; bilir ki o yaptığı için başkaları da ona iftira ederse bir şey demeye hakkı olmaz; çünkü o da aynı şeyi yapmıştır.

38. Onurlu insan kimseyle alay etmez ve kimseyi hor görmez; bilir ki o yaparsa başkası da ona yaptığında bir şey demeye hakkı olmaz; çünkü o da aynı şeyi yapmıştır.

39. Onurlu insan hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermez ve zarar vermeyi düşünmez bile.

40. Onurlu insan herkese karşı sevgi dolu, içten, saf, temiz ve doğru olur.

41. Onurlu insan hiçbir yanlışın ve kötülüğün içine ne pahasına olursa olsun canı, malı, ırzı pahasına bile olsa yine de girmez uzak ve karşı durur.

42. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun imanını korur ve inançlı olur.

43. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun sevgisini korur ve hep sevgi dolu olur.

44. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun sabrını korur ve hep sabırlı olur.

45. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun hoşgörüsünü korur ve hep hoşgörülü ve affedici olur.

46. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun acıma hissini korur ve hep merhametli olur.

47. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun doğruluğunu korur ve hep adaletli olur.

48. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun tevazusunu korur ve hep alçak gönüllü olur.

49. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun özverisini korur ve hep fedakar olur.

50. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun yanlışa bulaşmaz ve hep onurlu olur.

51. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun hiçbir şekilde hiçbir konuda aşırıya kaçmaz ve hep dengeli olur.

52. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun fesada ve çirkefe bulaşmaz ve hep saf olur.

53. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun hiçbir şeyden yılmaz ve hep cesaretli olur.

54. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun bilgiyi araştırıp, düşünüp, değerlendirir ve hep bilgili olur.

55. Onurlu insan ne pahasına olursa olsun bencilliğe yenilmez ve hep nefsini yener.

56. Kısacası; onurlu insan kendisine yapılmasını istemediği hiçbir şeyi hiç kimseye düşüncede, niyette, sözde ve davranışta yapmaz ve hep inançlı, sevgi dolu, sabırlı, bağışlayıcı, merhametli, doğru, alçak gönüllü, fedakar, onurlu, dengeli, saf, cesur, egosuz, bilge ve erdemli olur.

57. Ben de kendime reva görmediğimi hiç kimseye ve hiçbir şeye yapmayıp onurlu davranıyorum.

58. Siz de onurlu olmakta benimle yarışın ki sonunda hakiki nura, hakiki sevgiye ve hakiki mutluluğa kavuşup bana ulaşasınız.

59. Her zaman, her yerde onurlu olun ki, sonunda hakiki imana, hakiki sevgiye, hakiki sabra, hakiki affa, hakiki merhamete, hakiki doğruluğa, hakiki hoşgörüye, hakiki alçakgönüllülüğe, hakiki fedakarlığa ve hakiki onurluluğa ulaşasınız.

Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.

Benutzer die sich bedankten:

CLOUD

Verwendete Tags

Olmak, Onurlu

Counter:

Hits today: 1,873 | Hits yesterday: 5,988 | Hits record: 100,253 | Hits total: 7,582,730 Average hits: 4,937.52 | Clicks today: 21,997 | Clicks yesterday: 42,876 | Clicks total: 58,151,678 | Clicks record: 177,791 | Clicks avarage: 37,865.68 Counter age (days): 1,535.74 | Counts since: Jun 18th 2011, 2:13pm

Zirve1 en iyi Türk Siteleri
Zirve1 en iyi Türk Siteleri